marzo 2, 2021

Reflexión compartida y visibilidad en tiempos de COVID

(CAST.) En la publicación de la cuenta de Facebook del Colegio de Educadoras/es Sociales de Euskadi (GHEE/CEESPV) que mayor repercusión ha tenido en 2020 (les gustó a 4259 personas) aparecía una imagen de Freire y una frase suya que decía “nadie se salva solo, nadie salva a nadie, nos salvaremos todos en comunidad”. Esta publicación expresa claramente cuáles deben ser los objetivos y actitudes de las personas profesionales de la Educación Social.

Según EAPN-Euskadi (Red Europea de lucha contra la pobreza), antes de la crisis del COVID-19, ya teníamos unas tasas de pobreza y discriminación preocupantes; según la última encuesta de Euskadi de la Pobreza y las desigualdades sociales (EPDS 2018):

 • Las mujeres recogían el 55% de los casos de pobreza real
 • Las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogían un 30% de la pobreza, 
 • 172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir). 
 • 484.571 personas (el 22,4% de la población) vivía en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes). 
 • 2.000 personas no tenían hogar.

Las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que la COVID-19 ha creado, ampliará las necesidades de todas estas personas. Las personas profesionales que trabajamos en los servicios esenciales debemos dar respuesta a esta complicada situación. Desde el comienzo de esta crisis y pasado un año, parece claro que el individualismo no nos sacará de esta crisis.

A pesar de los esfuerzos realizados por el colegio, algunos puestos socioeducativos serán ocupados por perfiles profesionales más baratos o más rápidos de lograr y como consecuencia de ello, la calidad de los servicios donde estos profesionales trabajen empeorará. Además, y como en otras ocasiones, la bajada de los ingresos en las arcas públicas (según algunas previsiones, se espera una reducción de entre el 5 % y el 20 %) supondrá una reducción significativa en los presupuestos de acción social del año que viene. Por ello, las condiciones de precariedad de algunas personas profesionales empeorarán: peores horarios, mayor flexibilidad y disponibilidad, etc. Si en una Unidad de Cuidados Intensivos los gestores sanitarios utilizasen celadores en lugar de profesionales de la enfermería, la ciudadanía se indignaría y enfadaría, pero las necesidades de las personas que viven los márgenes de la sociedad son invisibles y también los son, por tanto, las de las personas profesionales que les acompañamos. Deberíamos ser capaces que poner en valor ante la sociedad y ante los responsables públicos la labor especializada que desempeñamos en muchos servicios esenciales.

Para salir de esa grave situación, debemos poner a trabajar las competencias y habilidades de la Educación Social. Trabajando en la mediación comunitaria, acompañamos a muchas/os vecinas/os de los barrios, pueblos y ciudades en la reivindicación de sus derechos y necesidades. Trabajar en red, nos permite generar sinergias para dar respuestas mas adecuadas a esas necesidades. Por otro lado, en el ámbito social, es imprescindible la colaboración de otras profesiones y mas perspectivas para hacer frente a las necesidades de las personas; por ello, en lugar de discutir con nuestras compañeras/os, deberíamos ser capaces de reivindicar una mirada especializada. Aunque no sea fácil, debemos continuar generando conversaciones pedagógicas con los responsables públicos para explicar la importancia de la intervención socioeducativa, de lo contrario, en los servicios sociales de la comunidad, tan sólo se tendrán en cuenta criterios económicos.

Estar cerca de las personas, nos permite tener una mirada y un conocimiento inmejorable de su realidad y como consecuencia nos habilita para trasladar a los responsables públicos información valiosa sobre cómo atender muchas necesidades sociales. Si somos capaces de trasladar las necesidades del ámbito social-socioeducativo a la opinión pública, nos convertiremos en profesionales especializados valiosos. Para ello, es imprescindible nuestra participación activa en los medios de comunicación y las redes sociales. Debemos dejar de ser invisibles para poner nuestras opiniones y puntos de vista en la agenda social.

En la época que será recordada por el COVID-19, las redes sociales, además de para difundir “fake-news” y bulos, son una oportunidad para generar reflexión compartida y para dar a conocer experiencias inspiradas por muchos “auzolanes” (acciones de vecinas/os para resolver problemas comunitarios). Por ello, creo que debemos impulsar experiencias como la del equipo Educablog en este ámbito. Hace 15 años, comenzaron a volcar en la red las experiencias y pensamientos que les surgía en su día a día socioeducativo y desde entonces se han creado conexiones y redes entre profesionales de la educación social de Euskadi, del estado y otros muchos lugares. La trayectoria de Educablog es un claro ejemplo de que el todo es mayor que la suma de las partes.

En una época de incertidumbre, las fortalezas de la Educación Social deben ayudarnos a lograr reflexión compartida y visibilidad.


(EUSK.) 2020 GHEEko Facebook-eko gehien ohiartzuna lortu duen argitalpenean (4259 pertsonak) Freirek, “inor ez du bakarrik salbatzen, inork ez du inor salbatuko, guztion artean komunitatean salbatuko gara”, esaten zuen. GHEEko ez den argitalpen honek argi eta garbi adierazten du, zein izan behar duen Gizarte Hezitzaileen joera eta helburuak.

Euskadiko EAPNren arabera, COVID-19aren krisiaren aurretik bagenituen pobrezia eta bazterkeria-tasa kezkagarriak; Euskadiko Pobrezia eta Desberdintasun Sozialen azken Inkestaren arabera (EPDS 2018): 

 • emakumeak ziren pobrezia errealaren kasuen % 55, 
 • emakumea buru duten guraso bakarreko familiek pobreziaren % 30a jaso zuten,  
 • 172.307 pertsona (herritarren % 8) bizi ziren pobrezia egoera larrian (541,27 eurotik behera hilean),  
 • 484.571 pertsona (herritarren % 22,4) bizi zen ongizaterik gabe egoteko arriskuan (hilean 811,90 euro baino gutxiagorekin)
 • 2.000 pertsonak ez zeukaten etxerik

Eta COVID-19ak sortutako pobrezia eta aultasun egoerak, pertsona guzti honen beharrak handitu egingo ditu. Gizarte ekintza eremuko funtzezko zerbitzuetan lan egiten dugun profesionalok, egoera larri honi erantzun egokia eman beharko diogu. Urte bat pasatuta, agerian ikusten ditugun zantzuek, krisialdi honetatik indibidualismoa ez gaituela aterako erakusten digute. 

Ahaleginak ahalegin, sozio-hezitzaile lan-postuetan, merkeago diren edo lortzeko arinago diren profesionalak erabiliko dituzte, eta horren ondorioz, ahultasun egoeran bizi diren pertsonen zerbitzuen arreta kalitateak okerrera egingo du. Gainera, beste aldietan bezala, herri aurrekontuen diru sarreren beherekadak (herri agintarien aurreikuspenek, %5 eta 20% tartekoa izango dela diote), datorren urteko gizarte ekintzen aurrekontuen beherakada garrantsitzua eragingo du. Horren ondorioz, profesionalen prekarietateko baldintzak gogortu egingo dira: ordutegiak, malgutasuna, erabilgarritasuna, eta abar. Zainketa intensiboetako unitateetan erizainen ordez zelariak erabiliko balira, gizartearen kexak eta sumindura nabariak izango dira, baina gizartearen ertzeetan bizi direnen beharrak ikustezinak dira, beraz, pertsona hauei arreta ematen diegun profesionalen baldintzak ere ez dira baiogarriak. Funtsezko zerbitzuetan ematen dugun arreta espezializatuari gizartearen eta herri agintarien begietan balioa eman diogu, 

Egoera larri honetatik ateratzeko Gizarte Hezkuntzaren baliabideak eta gaitasunak lan egitera jarri behar ditugu. Komunitatean bitartekari gisa lan eginez gero, auzo, herri eta hiri gehiagotan elkar laguntza eta elkartasuna suspertuko dugu, auzokideen beharrak eta eskubideak lortzeko. Sarean lan egiteak, sinergiak lortzeko aukerak sortzen ditu, beharrei erantzun egokiagoak emateko. Beste alde batetik, gizarte ekintzako eremuan, lanbide askoren elkar lana ezinbestekoa da pertsonen beharrei aurre egiteko; horregatik, gure lankideekin eztabaidatu edo borrakatu ordez, begirada ezpezializatuaren aldeko beharra aldarrikatu behar genuke. Gainera, zaila izan arren, herri agintariekin elkarrizketa pedagogikoak sortu behar ditugu, sozio-hezitzaileen eskuartzearen garantiza azaltzeko, bestela, EAEko gizarte eremuko herri zerbitzuetan, irizpide ekonomikoak baino ez dira kontuan hartuko. 

Pertsonengandik hurbil egoteak, beren errealitatean begirada egokia edukitzeko aukera paregabea ematen digu, eta horren ondorioz, gizarteari eta herri agintariei, beren beharrei buruzko argibide baliogarria eman ahal diegu. Gizarte eremuko beharrak iritzi publikora helarazteko gai bagara, begirada berezituko profesionalak bihurtuko gara. Horretarako komunikabideetan eta sare sozialetan ezinbestekoa da partaidetza izatea. Ikustezinetik ikusgaira bihurtu behar dugu, gure ikusputuak eta iritziak herri agendan lekua lortzeko.

COVID-19a gogoratuta izango den garaian, Sare Sozialak, “fake-news” eta “bulo”ak sakabanatzeaz gain, aukera ezinhobeak sortzen dira elkar ausnarketa eta auzolanen ispirituan oinarritutako eskarmentuak jakinarazteko. Hori dela eta, Educablog taldeak orain arte sortutako elkar ausnarketa bultzatu behar dugulakoan nago. Orain dela 15 urte, bere egunerokotasunean sortzen zitzazkien eskarmentu eta pentsamenduak sarean botatzen hasi ziren eta horren ondorioz euskadiko eta estatuko gizarte hezitzaile askoren artean loturak eta sareak sortu dira. Educablog-en ibilbidea abibide argia da ikusteko osoa beti da zatiak baino handiagoa.

Ziurgabetasun garai honetan, Gizarte Hezkuntzaren sendotasunak elkar ausnarketa eta agerikonatsuna lortzeko baliogarriak izan beharko dira.

Sobre el autor

Aitor Alonso

Deja tu comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked

 1. estas son las consecuencias de confiar la produccion de las cosas a unos chapuceros corruptos de mierda, que se dedican a esclavizar a la poblacion de sus paises, total para venderlos lo mismo, pero muy mal hecho, y tan solo un poquito mas barato

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

Recibe semanalmente información actualizada sobre el mundo de la educación social en forma de noticias, artículos, opinión… Únete a nuestra comunidad de educadores y educadoras sociales.